Club van 100

Logo SEC

De club van honderd

VV SEC is een club die goed voor haar leden wil zorgen, zowel op materieel gebied als met allerlei gezellige activiteiten. De Club van 100 ondersteunt de vereniging – financieel en door het ter beschikking stellen van middelen – in deze ambitie. De Club bestaat uit een flink aantal enthousiaste mensen en bedrijven die VV SEC een warm hart toedragen. Dankzij hen zijn er in de loop van de jaren al heel wat mooie dingen bewerkstelligd, zoals de verbouwing van onze gezellige kantine en de aanleg van het terras dat uitkijkt op het hoofdveld.

Wilt u ook lid worden van de Club van 100?

Dat kan! Het contributiejaar loopt van 01-september t/m 31-augustus en kost € 50,- per jaar. Voor leden die in het lopende contributiejaar nog geen 18 zijn of in dit jaar 18 worden is dit € 25,-.

U dient dit bedrag te storten op NL30 INGB 0007 6783 88 t.n.v. Penningmeester VV SEC o.v.v. “SEC Club van 100”. Als u lid wordt van de Club van 100 krijgt u – behalve het heerlijke gevoel iets extra te doen voor de VV SEC – veel dankbaarheid terug.

U wordt ook bijgeschreven als lid op het publicatiebord van de Club van 100 in de kantine van de vereniging. Mocht u als bedrijf of instelling lid worden van de Club van 100, dan kunt u desgewenst een logo [met verwijzing naar uw eigen homepage] krijgen op de webpagina van de Club van 100.

Wilt u meer weten?

Wendt u zich dan tot een van de commissieleden:

Jan Berkhof

Henk van Luytelaar

Marco Cornelissen

of neem contact op via clubvan100atvvsec.nl